مدارک مورد نیاز امور ثبتی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت :
1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء
2- کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء
3-سوپیشینه اعضا
4-یک قطعه عکس 4×3
5- کپی برابر اصل جواز در صورت لزوم
مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسات :
کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه)
2-کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-مهر شرکت
5-کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی کلیه اعضا


مدارک مورد نیاز جهت اخذ علامت تجاری ( برند ):
حقوقی ( شرکتی )
1- کپی مدارک ثبتی شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5- کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
6- پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی
7- گواهی امضاء
حقیقی( شخصی )
1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2- کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
3- پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی
4- گواهی امضاء


مدارک مورد نیاز جهت طرح و جواز تاسیس :
حقوقی (شرکت)
1-کلیه مدارک ثبتی شرکت
2-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
3-کپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل
4-کد اقتصادی
5-آدرس و کد پستی
حقیقی (شخصی)
1-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2-آدرس و کدپستی


مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مالیاتی :
1- اصل و کپی مدارک ثبتی شرکت
2-اصل و کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-اصل و کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-کپی از آگهی تاسیس شرکت
5-اصل و کپی سندمالکیت یا اجاره نامه شرکت ( به نام شرکت و به نمایندگی از مدیرعامل و دارای کد رهگیری وهولوگرام )
6-مهر شرکت
7-قبض تلفن ، گاز ، آب به علاوه تاییده کدپستی
8-کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره
9-گواهی امضاء صاحب یا صاحبان حق امضاء شرکت
مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل ) :
حقوقی ( شرکتی )
1-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
2-آگهی تاسیس ، روزنامه تاسیس و اخرین روزنامه تغییرات شرکت
3-مهر شرکت
حقیقی ( شخصی )
1-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی


مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی :
حقوقی (شرکتی )
1-کپی مدارک ثبتی شرکت
2-کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5-کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ
6-دو قطعه عکس مدیرعامل شرکت
7- آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ)
8- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم )
9- گواهی امضاء
10-فیش آب و برق و گاز
حقیقی (شخصی )
1-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2-آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ)
3-دو قطعه عکس متقاضی
4-کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم )
5- کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ
6- گواهی امضاء
7- فیش آب و برق و گاز


مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
مدارکی که شرکت خارجی باید آماده نماید :
1- درخواست کتبی شرکت مادر
2 - اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
مدارک نماینده شرکت خارجی :
1- گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد: (دوست شما)
- اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
- تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
- تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
- برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
- نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی
2- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده .
3- ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران) ( توضیحات بنده این تعهدنامه را آماده و در اختیار شما میزارم)
4 - گزارش فعالیت نمایندگی
5 - آخرین گزارش مالی تائید شده
توضیح : نماینده بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقدامات پس از ثبت شرکت

اخذ دفاتر پلمب
هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .این دفاتر كه به دفاتر قانونی معروف هستند , كلیه شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم كه نوشته
اخذ روزنامه رسمی
برخلاف برخی تصورات رایج، شاید دانستن ابن نکته برای شما جالب باشد که روزنامه رسمی نام یک روزنامه خاص با کارکرد خاص است و به هر روزنامه‌ای که قانونی چاپ و پخش شده، روزنامه رسمی گفته نمی‌شود. روزنامه رسمی که بر اساس یک ماده واحده قانونی تشکیل شده است، خود یک شرکت سهامی خاص است و ارگانی ست زیرمجموعه قوه قضاییه و وابسته به آن. کار عمده روزنامه رسمی عبارت است از انتشار قوانین و مقررات رسمی کشور، برخی آگهی‌های مربوط به شرکت‌ها و همچنین ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری.
تشکیل پرونده مالیاتی
هرشرکت پس از تأسیس و پس از تعیین حوزه مالیاتی، باید تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
طراحی لوگو و ست اداری
ست اداری یا اوراق اداری یکی از ملزومات شرکت ها و سازمان های مختلف است که معمولاً با توجه به مصرف در طول سال چند بار آن را سفارش می دهند. کارشناسان ما با بررسی این نیاز، پکیج های مختلفی از ست اداری را برای شما جمع آورده اند تا بدون دردسر این نیاز را برطرف نمایید.طراحی ست اداری گروه ما جزو تخصصی ترین مرکز طراحی اوراق اداری است ، ما مفتخریم که به رکورد بیش از 200 مشتری در زمینه طراحی و چاپ با میزان رضایتمندی بالا در سراسر ایران دست یافته ایم..طراحی ست اداری با در نظر گرفتن مجموعه های مختلف
طراحی وب سایت
تاثیر سایت در اطلاع رسانی: داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر. یک کاتالوگ می تواند شامل تصاویر و متون باشد اما یک سایت میتواند از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهره بگیرد بنابر این امکان اطلاع رسانی جامع با محتوایی جذاب تر را می دهد. برای طراحی، چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای طراحی یک سایت داینامیک فقط کافیست هزینه ای اولیه برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعد از آن شما می توانید بینهایت صفحه ایجاد کنید که  هزاران و یا

 مراحل ثبت برند

 

Top